İzmir Tire Ali Baba türbesi vakfiyyesi

Fukara-ı Bektaşiyan İzmir Tire’de sırlı bulunan Ali Baba Sultanımızın türbesine puşide ve Hüseyn-i tacı şerif vakfeyledi.

Himmet-i âlileri himmet dileyen fukaraların üzerine sayeban ola…