İmam Ali Efendimiz hakkında Name

Hû Dost! Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.. Onun resulü cenab-ı Muhammed(s.a.a)’e, velisi cenab-ı imam Ali(a.s)’a ve masumluğundan şüphemiz olmayan Ehlibeyt’ine selam ve rahmet olsun.Allah onları inkar edip, zulmedenlere lanet eylesin! Azizan, muhtemeran erenlerim; Hakk Teala’dan pür sıhhatinizi taleb eder, ayrılıkların bir imtihan olarak ahir ömürlerimize tecelli eden bu demlerin tez vakitte vuslat ile nihayete ermesini erenlerden niyaz ederim. Hazret-i Pir Sultan Hünkar Hacı Bektaş-ı efendimiz, sultanımızın çilehanede geçirdiği demleri anımsadığımız bu zamanların, türlü belayı def eyleyen Sarı Saltuk erenlerimizin himmetiyle accilen aydınlık günlere zuhrunu cümlemiz için dilemekteyim. Azizim, malumunuz olduğu üzere, Ehlibeyt kaynaklı kitabî bilgilere dayanarak Cenab-ı İmam Ali efendimizin ibn mülcem(Allah ona ebeden ve daimen lanet etsin) tarafından yaralandığı gün 17 Ramazan, şehadete ulaştığı mukaddes gün ise 19 Ramazan olarak kayıtlara geçmiştir. Evvelki namelerde iletmeme rağmen hatırlatma maksadı ile bu kitabi bilgileri nokta-ı nazarlarınıza yeniden sunuyorum. Ehlibeyt kaynaklı İslam tarihçilerine göre ; “17 sinde melun ibn Mülcem tarafından suikaste uğrayıp 19’da şehit olmuştur. ” 1- İbn-i Kesir 2-el Kamil 3-El askalani 4-İbn-i Sad 5-Tarihül İslam 6-El Heytemi-Savaikul Muhrika 7-Kunduzi Yenabi’ul Mevedde Bektaşiler için pek mesnetli bir kaynak olarak da Fuzuli erenlerimiz, imam Ali Efendimizin şehadetini şu şekilde biz fukara-ı Bektaşiyan’a iletmiştir. “Ramazan ayının 19.cu gecesinde -ki ölümüne rastlayan geceydi ” (FuzuliHadikatüs Süeda V. Bölüm)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir