Hû Dost!

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;

“Hazret-i Peygamber şöyle buyurur;

‘Küllü şey’in yerciu ilâ aslihi’. Yani ‘Her nesne aslına döner’ demektir. Muhib olan kişi ârif kişiye sorar; Yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’de; ‘Şundan yaratıldık, geri ona döner, sonra yine çıkarız’ buyurur. Öyleyse şimdi toprak toprağa, su suya, ateş ateşe ve rüzgar rüzgara gitti. Şimdi sen kimsin ki haber verirsin?

Ârif cevap verir ki; ‘Ben kimsem yine o olayım…'”

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli(k.s)

Pek muhterem zair, cümle kelâmın maliki olan Yüce Allah’ın, Peygamber efendimizin ve bizlere Ehlibeyt-i âli aba kurtuluş gemisi ile doğru yolu gösteren Hazret-i Pir efendimizin kelamı ile başlayarak bu sahifenin hikayesini kısaca nazarımıza arz etmek isteriz.

El an, ziyaret etmiş olduğunuz sahife, pek evvelinden Merhum Şakir Keçeli Baba’nın yazılarının yayınlandığı bir sahifedir.Kendilerinin Yaradan’ına irtihali sonrasında sahife ile ilgilenilmemiş ve kapanmıştır. Tarik-i Nazenin yoluna muhabbet besleyen pek muhterem bir efendi tarafından sahifenin sırlanmasına gönül razılığı verilmeyerek, malikliği muhafaza edilmiştir. Mutasavvufların her daim zikrettiği gibi “yol kendini bulur” kelamı üzere, bu muhafazayı sağlayan efendi tarafından sayfanın tamamı lutfedilerek Fukara-ı Bektaşiyan‘a vakfedilmiştir.

Sayfanın banisinin aziz hatırasının berdevam kılınabilmesi için bani-i sani olan Fukara-ı Bektaşiyan’a bir hizmet kapısı açan bu aziz gönüldaşımıza şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz.

Belirtmek isteriz ki;  Şakir Keçeli Baba ile Pirdaşlığımızın haricinde herhangi bir bağımız bulunmamaktadır. Lakin sahife kendilerinin de vermiş olduğu emek doğrultusunda Kur’an, Peygamber, Ehlibeyt, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli ve Pir-i Sani Balım sultan efendimizin çizgisinde , masivanın siyasi çalkantılardan uzak, maneviyata dair yayınlar yapmayı sürdürecektir. Bu hususta pek evvelinden bizlere yayın ve araştırmalarının kullanım iznini sunan pek değerli bilim insanlarına, akademisyenlere, saha araştırmacılarına, aşıgana ve cümle yol ehline şükranlarımızı sunarız.

Bilmekteyiz ki; bu yolun yüce dergahı için bir taşı alıp yerine koyan herkes,Fukara-ı Bektaşiyan için pek değerlidir ve değerli olarak kalacaktır. Biadbend oldukları makam, dünyevi görüş vb gibi masivayı ilgilendiren mevzuların Yüce Hünkarımız Hacı Bektaş-ı Velinin kelamının yarınlara intikali için engel teşkil etmemelidir fikriyatındayız.

 “Hizmette haset, himmette zaruret, imanda gaflet“e düşürür bilinci ile, Hazret-i Pirimizin “aşuktan maşuğa bir mektup” olarak nitelendirdiği Kur’an-ı Kerim’in feyzinin, cümle muhibban için nasibini Hakk’tan niyaz ederiz.

Yüce Allah’tan eksikliklerimizin tamamını diler, aşk-ı niyazlarımızı sunarız.

Allah Baki! Dost!

Fukara-ı Bektaşiyan

1441(2020)