Category Archives: Slayt

Seyid Ali Kızıldeli Sultan efendimizin puşidileri Fukara-ı Bektaşiyan tarafından hazırlandı

Yunanistanda bulunan gönüllerin sultanı Seyid Ali Kızıldeli Sultan efendimizin puşidileri Fukara-ı Bektaşiyan tarafından hazırlandı .. Himmet-i âlileri cümle talep ehlinin üzerine sayeban ola..

Topçu Babaerenlerimizin Puşidesi yenilendi

Kırklareli’nde sırlı, gönülleri aydınlatmaya devam eden Topçu Babaerenlerimizin puşideleri, Fukara-ı Bektaşiyan tarafından yenilendi. Hayır himmetleri cümle yol ehlinin üzerine sayeban ola…

Ağlamalı Ahmed Babaerenlerimize Fukara-ı Bektaşiyan’dan vakfıyye

İstanbul Belgrad’da bulunan Ağlamalı Ahmed Baba erenlerimizin türbe-i şeriflerine puşide ve Hüseynî tacı şerifleri vakfolundu. Himmet-i âlileri cümle hâl ehlinin üzerine sayeban ola…

İzmir Tire Ali Baba türbesi vakfiyyesi

Fukara-ı Bektaşiyan İzmir Tire’de sırlı bulunan Ali Baba Sultanımızın türbesine puşide ve Hüseyn-i tacı şerif vakfeyledi. Himmet-i âlileri himmet dileyen fukaraların üzerine sayeban ola…

Abdal Musa Sultan Türbesi Puşideleri Yenilendi

Fukara-ı Bektaşiyan, yolumuzun ulularından Antalya Elmalı’da bulunan Abdal Musa Türbesi’ne puşidelerini vakfeyledi. Abdal Musa Sultan hazretlerinin, Kaygusuz Abdal Sultan hazretlerinin, Hasan Gazi Sultan’ın ve Ümmü Gülsüm ile Zeynep Analarımızın puşideleri tekbirlenerek mübarek türbelerine serildi. Yüce Allah himmet-i âlilerini cümle talep

Prof. Frances Trix İle Michigan Bektaşi Tekkesi Şeyhi Baba Recep Üzerine Söyleşi *

Söyleşi: Yrd. Doç. Dr. Eyüp Öztürk. Fotoğraf: Yasin Ramazan Ahmed Sırrı Dedebaba Sultanımızın yetiştirmelerinden, Tarik-i âliyye-yi Bektaşiliğe ömrünü vakfetmiş bir zat.. Şeriat ve tarikatı hem idrakta hem de tatbikte eksiksiz yapan, zamane mesnetsiz inanç  yorumları alt üst eden bir yol

Zikr-i Hakk

 Hü Dost! Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.. Alemlerin “Gerçeği” olup her nefesimizde Hû(sadece o) diye zikrettiğimiz Allah’tan, O’nun hatrı için alemleri yarattığı peygamberimizden ve dahi O’nun tüm inananlar için işaret ettiği ilmin kapısı Cenab-ı İmam Ali efendimizden, binenlerin kurtulduğu

Nefes…

“Bir kimse Rahman ve şeytan farkını bilmezse, kendini bilemez.  Şimdi her kim bu sözleri anlasa, kendisini dahi bilmiş olur.  Ne zaman ki kişi kendini bilirse aşk gelip Allah’tan yana çağırır.  Bu hususta ne kadar nasibi var ise o kadar ilerler