Category Archives: Slayt

İmam Ali Efendimiz hakkında Name

Hû Dost! Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.. Onun resulü cenab-ı Muhammed(s.a.a)’e, velisi cenab-ı imam Ali(a.s)’a ve masumluğundan şüphemiz olmayan Ehlibeyt’ine selam ve rahmet olsun.Allah onları inkar edip, zulmedenlere lanet eylesin! Azizan, muhtemeran erenlerim; Hakk Teala’dan pür sıhhatinizi taleb eder,

Sevgi Muhabbet Kaynar Ocağımızda 24.08.2016..

Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever Her kimün âlemde mıkdârıncadur tab’ınde meyl Men leb-i cânânumu hızr ab-ı hayvânın sever Başa dem düştükçe taksîr eylemez eyler meded Ol sebebden muttasıl çeşmüm ciger

Ruhi Bey Baba Erenlere Vefa

İzmir Kent tarihi araştırmacısı Yazar Bedri Cumhur Doğu Beyefendi’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve İzmir Yeşilyurt’ta bulunan eski bir Bektaşi Tekkesi olan ‘Mızraklı Dede Tekkesi’ haziresinden bu güne kadar gelen ve tek kalan ‘Ruhi Bey Baba’ ya ait olan mezar taşı

Son Bektaşi Dedebabası Mücerret Ahmed Sırrı Dedebaba

Salih Niyazi Dedebaba’nın Arnavutluk’a gitmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti, Tek Parti hükümeti, Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan mebus seçilmiş olan Denizli Milletvekili Hacı Hüseyin Mazlum Baba’dan, Bektaşiyye mensuplarının Tekke ve Zaviye kanunu başta olmak üzere yapılan yeniliklere muhalefet etmeyecek bir yapılanmaya gitmeleri doğrultusunda

Hüseyin Albayrak, “Şerh-i Latife-yi Hace Nasreddin” ile bizlerle

ŞERH-İ LATİFE-Yİ HACE NASREDDİN *LATİFE Günlerden bir gün Nasrettin Hoca eline yoğurt mayası bakracını alıp göle doğru yola koyulmuş. Gölün etrafında piknik yapan köylüler Hoca’ya dikkat kesilmişler. Hoca Nasrettin başlamış yoğurt mayasını göle kaşık, kaşık çalmaya. Köyüler şaşkınlıkla izlerken, içlerinden

Kırkbudaklı Şamidan’a dair

Hü Dost! Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! Aşıgânın, sadıgânın,abdalânın, bağrı yanıkların yüreğine aşkı zerk edene salat û selam olsun… Sürüp hak-ı der-i dergah-ı Pir’e yüzün ey aşık, Uyandır kal kandilin Balım Sultan çerağından               Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Tarik-i

Fukara-ı Bektaşiyan’ın sesi duyuldu.. İBB Derviş Sırrı’nın mezarı için harekete geçti

Eyüp Pierre Loti tepesinde medfun bulunan Hüseyni Tacı şerifli Derviş Sırrı’ya ait mezar önce kırılmış, sonrasında ise bir başka defin için satılmaya çalışırken, Fukara-ı Bektaşiyan’dan canlar tarafından tespit edilmişti. Konunun takibini yakinen gerçekleştiren canlar gerek mezar çevresinde bilfiil bulunarak, gerekse

Fukara-ı Bektaşiyan sosyal medya hesapları yayında

Hazret-i Pir efendimizin kelamının yarınlara intikali için vakf-ı hayat olmayı şiar edinmiş Fukara-ı Bektaşiyan’ın serdengeçtileri sosyal medya hesaplarını yayına soktu. Youtube, twitter ve facebook adresleri üzerinden görsel yayınlar yapan canlarımızın oluşturdukları adresler şu şekilde. Facebook https://www.facebook.com/fukarabektasiyan Youtube https://www.youtube.com/fukaraibektasiyan Twitter https://twitter.com/Fukaraibektasi

Fukara-ı Bektaşiyan Necef ve Kerbela’ya niyazbend oldu

Fukara-ı Bektaşiyan, Cenab-ı İmam Ali, Cenab-ı İmam Hüseyn efendimiz ve yarenlerine niyazbend olmak için bu yıl erbain yürüyüşüne katıldı. Allah bizleri kurtuluş gemisi olan Ehlibeyt-i âli Aba’nın kurbiyyetinden dûr eylemesin

Salih Baba erenlerimize puşide vakfolundu

Edirnekapı’da medfun Emin Baba erenlerimizin mürşid-i âgâhı Sâlih Babaerenlerimizin türbesine puşideleri vakfolundu. Himmet-i âlileri cümle talep edenin üzerine sayeban ola.