Category Archives: Name-i Nazenin

Kırkbudaklı Şamidan’a dair

Hü Dost! Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! Aşıgânın, sadıgânın,abdalânın, bağrı yanıkların yüreğine aşkı zerk edene salat û selam olsun… Sürüp hak-ı der-i dergah-ı Pir’e yüzün ey aşık, Uyandır kal kandilin Balım Sultan çerağından               Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Tarik-i

Zikr-i Hakk

 Hü Dost! Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.. Alemlerin “Gerçeği” olup her nefesimizde Hû(sadece o) diye zikrettiğimiz Allah’tan, O’nun hatrı için alemleri yarattığı peygamberimizden ve dahi O’nun tüm inananlar için işaret ettiği ilmin kapısı Cenab-ı İmam Ali efendimizden, binenlerin kurtulduğu