Category Archives: Name-i Nazenin

İmam Ali Efendimiz hakkında Name

Hû Dost! Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.. Onun resulü cenab-ı Muhammed(s.a.a)’e, velisi cenab-ı imam Ali(a.s)’a ve masumluğundan şüphemiz olmayan Ehlibeyt’ine selam ve rahmet olsun.Allah onları inkar edip, zulmedenlere lanet eylesin! Azizan, muhtemeran erenlerim; Hakk Teala’dan pür sıhhatinizi taleb eder,

Sevgi Muhabbet Kaynar Ocağımızda 24.08.2016..

Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever Her kimün âlemde mıkdârıncadur tab’ınde meyl Men leb-i cânânumu hızr ab-ı hayvânın sever Başa dem düştükçe taksîr eylemez eyler meded Ol sebebden muttasıl çeşmüm ciger

Kırkbudaklı Şamidan’a dair

Hü Dost! Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! Aşıgânın, sadıgânın,abdalânın, bağrı yanıkların yüreğine aşkı zerk edene salat û selam olsun… Sürüp hak-ı der-i dergah-ı Pir’e yüzün ey aşık, Uyandır kal kandilin Balım Sultan çerağından               Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Tarik-i

Zikr-i Hakk

 Hü Dost! Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.. Alemlerin “Gerçeği” olup her nefesimizde Hû(sadece o) diye zikrettiğimiz Allah’tan, O’nun hatrı için alemleri yarattığı peygamberimizden ve dahi O’nun tüm inananlar için işaret ettiği ilmin kapısı Cenab-ı İmam Ali efendimizden, binenlerin kurtulduğu