Category Archives: Makaleler

Son Bektaşi Dedebabası Mücerret Ahmed Sırrı Dedebaba

Salih Niyazi Dedebaba’nın Arnavutluk’a gitmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti, Tek Parti hükümeti, Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan mebus seçilmiş olan Denizli Milletvekili Hacı Hüseyin Mazlum Baba’dan, Bektaşiyye mensuplarının Tekke ve Zaviye kanunu başta olmak üzere yapılan yeniliklere muhalefet etmeyecek bir yapılanmaya gitmeleri doğrultusunda

Hüseyin Albayrak, “Şerh-i Latife-yi Hace Nasreddin” ile bizlerle

ŞERH-İ LATİFE-Yİ HACE NASREDDİN *LATİFE Günlerden bir gün Nasrettin Hoca eline yoğurt mayası bakracını alıp göle doğru yola koyulmuş. Gölün etrafında piknik yapan köylüler Hoca’ya dikkat kesilmişler. Hoca Nasrettin başlamış yoğurt mayasını göle kaşık, kaşık çalmaya. Köyüler şaşkınlıkla izlerken, içlerinden

Prof. Frances Trix İle Michigan Bektaşi Tekkesi Şeyhi Baba Recep Üzerine Söyleşi *

Söyleşi: Yrd. Doç. Dr. Eyüp Öztürk. Fotoğraf: Yasin Ramazan Ahmed Sırrı Dedebaba Sultanımızın yetiştirmelerinden, Tarik-i âliyye-yi Bektaşiliğe ömrünü vakfetmiş bir zat.. Şeriat ve tarikatı hem idrakta hem de tatbikte eksiksiz yapan, zamane mesnetsiz inanç  yorumları alt üst eden bir yol

Nefes…

“Bir kimse Rahman ve şeytan farkını bilmezse, kendini bilemez.  Şimdi her kim bu sözleri anlasa, kendisini dahi bilmiş olur.  Ne zaman ki kişi kendini bilirse aşk gelip Allah’tan yana çağırır.  Bu hususta ne kadar nasibi var ise o kadar ilerler