Category Archives: Hizmet ve Haberler

Ruhi Bey Baba Erenlere Vefa

İzmir Kent tarihi araştırmacısı Yazar Bedri Cumhur Doğu Beyefendi’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve İzmir Yeşilyurt’ta bulunan eski bir Bektaşi Tekkesi olan ‘Mızraklı Dede Tekkesi’ haziresinden bu güne kadar gelen ve tek kalan ‘Ruhi Bey Baba’ ya ait olan mezar taşı

Fukara-ı Bektaşiyan’ın sesi duyuldu.. İBB Derviş Sırrı’nın mezarı için harekete geçti

Eyüp Pierre Loti tepesinde medfun bulunan Hüseyni Tacı şerifli Derviş Sırrı’ya ait mezar önce kırılmış, sonrasında ise bir başka defin için satılmaya çalışırken, Fukara-ı Bektaşiyan’dan canlar tarafından tespit edilmişti. Konunun takibini yakinen gerçekleştiren canlar gerek mezar çevresinde bilfiil bulunarak, gerekse

Fukara-ı Bektaşiyan sosyal medya hesapları yayında

Hazret-i Pir efendimizin kelamının yarınlara intikali için vakf-ı hayat olmayı şiar edinmiş Fukara-ı Bektaşiyan’ın serdengeçtileri sosyal medya hesaplarını yayına soktu. Youtube, twitter ve facebook adresleri üzerinden görsel yayınlar yapan canlarımızın oluşturdukları adresler şu şekilde. Facebook https://www.facebook.com/fukarabektasiyan Youtube https://www.youtube.com/fukaraibektasiyan Twitter https://twitter.com/Fukaraibektasi

Fukara-ı Bektaşiyan Necef ve Kerbela’ya niyazbend oldu

Fukara-ı Bektaşiyan, Cenab-ı İmam Ali, Cenab-ı İmam Hüseyn efendimiz ve yarenlerine niyazbend olmak için bu yıl erbain yürüyüşüne katıldı. Allah bizleri kurtuluş gemisi olan Ehlibeyt-i âli Aba’nın kurbiyyetinden dûr eylemesin

Salih Baba erenlerimize puşide vakfolundu

Edirnekapı’da medfun Emin Baba erenlerimizin mürşid-i âgâhı Sâlih Babaerenlerimizin türbesine puşideleri vakfolundu. Himmet-i âlileri cümle talep edenin üzerine sayeban ola.  

Seyid Ali Kızıldeli Sultan efendimizin puşidileri Fukara-ı Bektaşiyan tarafından hazırlandı

Yunanistanda bulunan gönüllerin sultanı Seyid Ali Kızıldeli Sultan efendimizin puşidileri Fukara-ı Bektaşiyan tarafından hazırlandı .. Himmet-i âlileri cümle talep ehlinin üzerine sayeban ola..

Topçu Babaerenlerimizin Puşidesi yenilendi

Kırklareli’nde sırlı, gönülleri aydınlatmaya devam eden Topçu Babaerenlerimizin puşideleri, Fukara-ı Bektaşiyan tarafından yenilendi. Hayır himmetleri cümle yol ehlinin üzerine sayeban ola…

Ağlamalı Ahmed Babaerenlerimize Fukara-ı Bektaşiyan’dan vakfıyye

İstanbul Belgrad’da bulunan Ağlamalı Ahmed Baba erenlerimizin türbe-i şeriflerine puşide ve Hüseynî tacı şerifleri vakfolundu. Himmet-i âlileri cümle hâl ehlinin üzerine sayeban ola…

İzmir Tire Ali Baba türbesi vakfiyyesi

Fukara-ı Bektaşiyan İzmir Tire’de sırlı bulunan Ali Baba Sultanımızın türbesine puşide ve Hüseyn-i tacı şerif vakfeyledi. Himmet-i âlileri himmet dileyen fukaraların üzerine sayeban ola…

Abdal Musa Sultan Türbesi Puşideleri Yenilendi

Fukara-ı Bektaşiyan, yolumuzun ulularından Antalya Elmalı’da bulunan Abdal Musa Türbesi’ne puşidelerini vakfeyledi. Abdal Musa Sultan hazretlerinin, Kaygusuz Abdal Sultan hazretlerinin, Hasan Gazi Sultan’ın ve Ümmü Gülsüm ile Zeynep Analarımızın puşideleri tekbirlenerek mübarek türbelerine serildi. Yüce Allah himmet-i âlilerini cümle talep