Category Archives: Ana Sayfa

Ruhi Bey Baba Erenlere Vefa

İzmir Kent tarihi araştırmacısı Yazar Bedri Cumhur Doğu Beyefendi’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve İzmir Yeşilyurt’ta bulunan eski bir Bektaşi Tekkesi olan ‘Mızraklı Dede Tekkesi’ haziresinden bu güne kadar gelen ve tek kalan ‘Ruhi Bey Baba’ ya ait olan mezar taşı

Hû Dost!

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla; “Hazret-i Peygamber şöyle buyurur; ‘Küllü şey’in yerciu ilâ aslihi’. Yani ‘Her nesne aslına döner’ demektir. Muhib olan kişi ârif kişiye sorar; Yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’de; ‘Şundan yaratıldık, geri ona döner, sonra yine çıkarız’ buyurur.