Category Archives: Ana Sayfa

İmam Ali Efendimiz hakkında Name

Hû Dost! Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.. Onun resulü cenab-ı Muhammed(s.a.a)’e, velisi cenab-ı imam Ali(a.s)’a ve masumluğundan şüphemiz olmayan Ehlibeyt’ine selam ve rahmet olsun.Allah onları inkar edip, zulmedenlere lanet eylesin! Azizan, muhtemeran erenlerim; Hakk Teala’dan pür sıhhatinizi taleb eder,

Sevgi Muhabbet Kaynar Ocağımızda 24.08.2016..

Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever Her kimün âlemde mıkdârıncadur tab’ınde meyl Men leb-i cânânumu hızr ab-ı hayvânın sever Başa dem düştükçe taksîr eylemez eyler meded Ol sebebden muttasıl çeşmüm ciger

Ruhi Bey Baba Erenlere Vefa

İzmir Kent tarihi araştırmacısı Yazar Bedri Cumhur Doğu Beyefendi’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve İzmir Yeşilyurt’ta bulunan eski bir Bektaşi Tekkesi olan ‘Mızraklı Dede Tekkesi’ haziresinden bu güne kadar gelen ve tek kalan ‘Ruhi Bey Baba’ ya ait olan mezar taşı

Hû Dost!

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla; “Hazret-i Peygamber şöyle buyurur; ‘Küllü şey’in yerciu ilâ aslihi’. Yani ‘Her nesne aslına döner’ demektir. Muhib olan kişi ârif kişiye sorar; Yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’de; ‘Şundan yaratıldık, geri ona döner, sonra yine çıkarız’ buyurur.