Ağlamalı Ahmed Babaerenlerimize Fukara-ı Bektaşiyan’dan vakfıyye

İstanbul Belgrad’da bulunan Ağlamalı Ahmed Baba erenlerimizin türbe-i şeriflerine puşide ve Hüseynî tacı şerifleri vakfolundu.

Himmet-i âlileri cümle hâl ehlinin üzerine sayeban ola…